2 Bằng đại học có được cấp 2 loại chứng chỉ

Nổi bật
2 Bằng đại học có được cấp 2 loại chứng chỉ

Chào Admin. Xin hỏi ad  mình có 2 bằng đại học. Bằng thứ nhất là bằng cấp thoát nước đã cấp chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước, bằng thứ 2 là bằng điện tử viễn thông. Vậy giờ mình muốn xin cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện có được không. Mong được giải đáp

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 14-06-2024 04:17

    Bạn có thể đề nghị tất cả những chứng chỉ có liên quan đến các bằng đại học mà bạn có.

    Để xin cấp chứng chỉ thiết kế cơ - điện công trình thì theo Điều 67, Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì chuyên môn của bạn phải là chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt.

    Trong nhiều trường hợp bằng cấp ghi chuyên ngành không rõ ràng thì cá nhân phải nộp thêm bảng điểm để phục vụ việc xét cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP.

    Theo mình thấy thì bằng đại học ngành điện tử viễn thông của bạn là chưa phù hợp với chứng chỉ thiết kế cơ - điện công trình. Bạn có thể tham khảo thêm ở nơi mà bạn định đề nghị cấp chứng chỉ để được câu trả lời thỏa đáng nhất.