Danh sách chứng chỉ hành nghề xây dựng

Các đề sát hạch theo lĩnh vực


Thiết kế


CCHN Kiến trúc

12-11-2021

Thiết kế quy hoạch xây dựng

25-10-2021

Thiết kế kết cấu công trình

20-10-2021

Thiết kế cơ điện công trình

08-10-2021

Thiết kế cấp thoát nước công trình

07-10-2021

Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ

02-10-2021

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

01-10-2021

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu hầm

28-09-2021

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt

27-09-2021

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa, hàng hải

20-09-2021

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

15-09-2021

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước, xử lý chất thải rắn)

15-09-2021

Giám sát


Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

15-10-2021

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

08-10-2021

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

08-09-2021

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

02-09-2021

Khảo sát, định giá, QLDA


Khảo sát địa hình

09-10-2021

Khảo sát địa chất

22-09-2021

Định giá xây dựng

18-09-2021

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

03-09-2021

Gia hạn chứng chỉ


Pháp luật khảo sát xây dựng

09-10-2021

Pháp luật thiết kế quy hoạch xây dựng

28-09-2021

Pháp luật thiết kế xây dựng công trình

28-09-2021

Pháp luật giám sát thi công xây dựng

09-09-2021

Pháp luật định giá xây dựng

09-09-2021

Pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng

02-09-2021