Cấp CCHN định giá xây dựng

Nổi bật
Cấp CCHN định giá xây dựng

Tôi tốt nghiệp đại học cử nhân chuyên ngành quản trị doanh nghiệp xây dựng, vừa hoàn thành ctr cao học ngành kinh tế xây dựng, đã có kinh nghiệm 2 năm làm dự toán! Tôi có đủ điều kiện đăng ký thi CCHN không ạ?

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 24-06-2024 08:33

    Theo quy định tại Điều 66, Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì trình độ chuyên môn dùng để xét cấp chứng chỉ hành nghề là bằng đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.

    Bạn có bằng đại học ngành quản trị doanh nghiệp thì theo mình nó không phù hợp với các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nói chung và chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng nói riêng theo Điều 67, Nghị định 15/2021/NĐ-CP.