Cấp CCHN thẩm kế viên hạng III

Nổi bật
Cấp CCHN thẩm kế viên hạng III

Mình là kỹ sư xây dựng dân dụng, ra trường dc 10 năm chủ yếu thi công công trình dân dụng thì có xin cấp chứng chỉ hành nghề thẩm kế viên hạng III được không ạ?

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 01-12-2023 05:13

    Thẩm kế viên là 1 chức danh nghề nghiệp của Viên chức - không phải là chứng chỉ hành nghề xây dựng.

    Muốn được bổ nhiệm vào ngạch thẩm kế viên thì bạn phải được tuyển dụng vào viên chức.

    Muốn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì bạn đủ điều kiện khi có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.

    Các loại chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động bạn đọc theo Phụ lục VI, Nghị định 15/2021/NĐ-CP hoặc ở bài viết NÀY