Chưa có chứng chỉ định giá xây dựng Hạng 3 thì có làm được Hạng 2 luôn được không?

Nổi bật
Chưa có chứng chỉ định giá xây dựng Hạng 3 thì có làm được Hạng 2 luôn được không?

Em ra trường được hơn 4 năm. Em chưa có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng Hạng 3. Giờ em muốn làm luôn hạng 2 được k ạ. Em cảm ơn ạ

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 19-06-2023 04:10

    Rất khó làm chứng chỉ định giá lên thẳng hạng II luôn bạn nhé. Bởi vì để đề nghị chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II thì bạn phải có kinh nghiệm CHỦ TRÌ một trong 7 công việc về quản lý chi phí theo Khoản 1, Điều 72, Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

    Nhiều cơ quan cấp chứng chỉ sẽ có quan điểm rằng, để làm được CHỦ TRÌ thì bạn cần có chứng chỉ kỹ sư định giá thì mới đứng chủ trì được.

    Theo mình, bạn mới ra trường được hơn 4 năm thì cứ đề nghị chứng chỉ hạng III đã. Sau khi có chứng chỉ, bạn về làm chủ trì lập dự toán hoặc chủ trì các công việc về quản lý chi phí của 2 dự án nhóm C hoặc 2 công trình cấp III thì lúc ấy bạn sẽ đủ điều kiện nâng hạng.

    Qua thực tiễn, mình thấy những công việc liên quan đến chứng chỉ kỹ sư định giá được làm rất nhanh. Ví dụ lập hoặc thẩm tra dự toán thì 1 tháng có khi bạn lập được 2 cái cấp III. Đo đó, vừa có chứng chỉ định giá hạng III xong thì có khi chỉ 1 đến 2 tháng sau là bạn đã đủ điều kiện nâng hạng rồi. Nên cứ đề nghị dần dần sẽ dễ làm hơn.