Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước)

Nổi bật
Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước)

Tôi muốn thi chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước). Xin hỏi tôi cung cấp Hồ sơ liên quan thiết kế công trình Đường có được không. Vì trong Hợp đồng công trình đó không tách riêng đường, cấp thoát nước mà hồ sơ thiết kế có bao gồm cả phần Điện,  cấp nước và thoát nước, đường khu dân dư. Như vậy có được chấp thuận để cấp chứng chỉ không. (Bên cấp chứng chỉ nói hồ sơ sai theo TT06:2021/TT-BXD)

Câu trả lời

 1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 20-10-2023 03:16

  Chào bạn,

  Nếu bạn muốn đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) thì bạn phải có kinh nghiệm thiết kế phù hợp với loại công trình hạ tầng kỹ thuật.

  Thông thường, những người đề nghị cấp loại chứng chỉ này phải có kinh nghiệm thiết kế xung quanh công trình hạ tầng kỹ thuật như: Mạng lưới cấp nước, mạng lưới thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, nước cấp.... Những kinh nghiệm này sẽ được coi là phù hợp với chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước).

  Trở lại với kinh nghiệm của bạn, theo quan điểm của mình thì hạng mục thoát nước đó nằm trong công trình giao thông. Nên không phù hợp để bạn đề nghị cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước).

  Nếu muốn đề nghị chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) mà bạn không có kinh nghiệm làm về nhà máy xử lý nước thải, nước cấp. Thì kinh nghiệm sát nhất là làm về mạng lưới cấp thoát nước trong khu dân cư, khu đô thị hay khu công nghiệp.