Gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Nổi bật
Gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ của tôi hết hạn ngày 29/8/2024. Theo qui định mới, phải gia hạn trước 6 tháng kể từ ngày chứng chỉ hết hạn. Vậy chỉ còn vài ngày nữa là hết thời gian gia hạn. Tôi cần nhanh chóng làm gì trước ?

Phần gia hạn chỉ cần thi lại bộ đề pháp luật 90 câu có đúng không ?

Xin cảm ơn.

Câu trả lời

 1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 26-02-2024 09:45

  Trước hết, anh cần hiểu rằng, nếu lĩnh vực ghi trên CCHN của anh không thay đổi so với Phụ lục VI, Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì anh được phép gia hạn chứng chỉ. Còn nếu lĩnh vực ghi trên chứng chỉ của anh đã bị thay đổi bởi Phụ lục VI thì có nhiều nơi yêu cầu anh thi như cấp lần đầu.

  Trường hợp nếu thi gia hạn thì anh nộp hồ sơ trong khoảng 6 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn (tức là nộp từ cuối tháng 2 đến trước ngày 29/8/2024). Việc cần làm của anh là anh liên hệ với cơ quan cấp chứng chỉ nơi anh định đề nghị. Hỏi họ xem ở đó thi sát hạch trước hay sát hạch sau.

  - Nếu sát hạch trước thì anh gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 2, phụ lục IV  Nghị định 15/2021/NĐ-CP, gửi họ để anh được thi sát hạch.

  - Nếu sát hạch sau thì anh gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 76, Nghị định 15/2021/NĐ-CP để được tiếp nhận hồ sơ, sau khi xét đạt yêu cầu thì họ sẽ tổ chức thi sát hạch cho anh; sau khi sát hạch đạt yêu cầu họ sẽ cấp chứng chỉ.

  Trường hợp thi gia hạn chứng chỉ thì đề thi gồm 02 phần là "kiến thức pháp luật chung - 90 câu" và kiến thức pháp luật của lĩnh vực đề nghị (ví dụ gia hạn chứng chỉ giám sát thì thi kiến thức pháp luật lĩnh vực giám sát; nếu gia hạn chứng chỉ thiết kế thì thi kiến thức pháp luật lĩnh vực thiết kế).

  Nói chung, trên website này đã chia sẵn các đề thi gia hạn. Anh có thể vào Tab "chứng chỉ" trên thanh menu rồi tìm đến lĩnh vực mà anh mong muốn. Các đề thi gia hạn là các đề thi có chữ "pháp luật" ở đăng trước. Được bố trí cột bên tay phải trên màn hình giao diện website này