HỎI VỀ CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

Nổi bật
HỎI VỀ CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

Cho tôi hỏi tôi tốt nghiệp chuyên ngành xây kỹ thuật xây dưng. Hiện đang làm cho công ty chuyên về thi công lắp đặt thiết bị. Vậy tôi có thể đăng ký thi sát hạch chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình được không?

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 04-08-2023 08:42

    Bạn là kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật xây dựng thì chuyên môn của bạn chỉ phù hợp với các lĩnh vực giám sát công tác xây dựng; chưa phù hợp với chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

    Muốn đề nghị giám sát lắp đặt thiết bị thì chuyên môn của bạn phải là: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình. (Quy định tại Điều 67, Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

    Cho dù bạn có bao nhiêu kinh nghiệm về giám sát, thi công lắp đặt thiết bị đi chăng nữa thì bạn cũng rất khó để đề nghị cấp CCHN giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (vì bạn đang bị kẹt về bằng cấp có chuyên môn phù hợp).