Điều kiện cấp chứng chỉ cấp thoát nước

Nổi bật
Điều kiện cấp chứng chỉ cấp thoát nước

Bằng của mình là kỹ sư công nghệ môi trường, được học các môn: kỹ thuật xử lý nước thải, kỹ thuật xử lý nước cấp, mạng lưới thoát nước. liệu mình có thể xin cấp được chứng chỉ cấp thoát nước không vậy? mình cảm ơn

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 14-06-2024 04:11

    Theo quy định tại Điều 67, Nghị định 15, chuyên môn phù hợp để xin cấp chứng chỉ thiết kế cấp - thoát nước công trình là: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp - thoát nước

    Bạn có bằng đại học là Kỹ sư công nghệ môi trường. Mình chưa rõ của trường đại học nào nên mình chưa rõ chương trình đào tạo. Ví dụ kỹ sư công nghệ môi trường của Trường Đại học Xây dựng thì có được đào tạo về cấp thoát nước trong nhà, xử lý nước cấp, nước thải, mạng lưới cấp thoát nước,.... thì sẽ là phù hợp để xin cả 2 loại chứng chỉ cấp thoát nước công trình và thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước).

    Nói chung, cần xem lại bảng điểm để biết thêm chương trình đào tạo có liên quan đến cấp thoát nước hay không. Theo kinh nghiệm của mình thì bằng của bạn là phù hợp với chứng chỉ thiết kế cấp - thoát nước công trình. Bạn nên hỏi thêm cơ quan bạn định thi và xin cấp chứng chỉ.