Điều kiện làm chủ nhiệm, chủ trì dự án Hạ tầng kỹ thuật

Nổi bật
Điều kiện làm chủ nhiệm, chủ trì dự án Hạ tầng kỹ thuật

Tôi có chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ thì có thể đảm nhiệm chủ nhiệm, chủ trì dự án Hạ tầng kỹ thuật được không?

Câu trả lời

 1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 21-02-2024 08:28

  Theo Phụ lục VI, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, bạn có chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ thì bạn được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông đường bộ.

  Về công trình Hạ tầng kỹ thuật theo phụ lục I, Nghị định 06/2021/NĐ-CP và thông tư 06/2021/TT-BXD thì công trình hạ tầng kỹ thuật là các công trình như: Cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, công viên, cây xanh, nghĩa trang, nhà hỏa táng, hệ thống chiếu sáng công cộng, cống, cáp, hào, tuynel kỹ thuật, bãi đỗ xe.... Đối với các loại công trình như trên thì chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ của bạn đương nhiên là không phù hợp khi bạn là chủ nhiệm thiết kế hay chủ trì thiết kế phần chuyên môn.

  Trên thực tế mình cũng hay gặp một loại công trình hỗn hợp mà người ta vẫn gọi đó là công trình hạ tầng kỹ thuật. Đó chính là công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,... Có lẽ đây chính là cái mà bạn đang thắc mắc.

  Công trình Hạ tầng kỹ thuật hỗn hợp kiểu này thì có công trình giao thông, có công trình cấp nước - thoát nước và thậm chí có cả công trình dân dụng (nếu có nhà xây thô hoặc các nhà điều hành, nhà công cộng...). Khi thiết kế dự án Hạ tầng kỹ thuật kiểu này thì yêu cầu phải có nhiều chủ trì các bộ môn. Bạn có CCHN thiết kế xây dựng công trình giao thông thì bạn được chủ trì thiết kế hạng mục đường giao thông trong công trình Hạ tầng kỹ thuật đó.

  Theo khoản 13 Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì: Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

  Do đó, để làm chủ nhiệm thiết kế của công trình Hạ tầng kỹ thuật hỗn hợp thì theo mình tổ chức giao cho bất kỳ 1 trong các chủ trì thiết kế trong công trình đứng ra đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm thiết kế là phù hợp. Thông thường mình thấy người ta sẽ giao cho cá nhân chủ trì cái phần chính, có khối lượng nhiều nhất ở trong dự án đó làm chủ nhiệm thiết kế.