Thành phần hồ sơ xin cấp gia hạn chứng chỉ

Nổi bật
Thành phần hồ sơ xin cấp gia hạn chứng chỉ

Theo mục 1. Điều 76. NĐ số 15/2021/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ để nộp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu hoặc cấp gia hạn chứng chỉ đều như nhau. 

Theo suy nghĩ của tôi thì nội dung tại điểm đ, mục 1. Điều 76 của NĐ15 (Các quyết định phân công công việc...) chỉ nên áp dụng cho xét cấp chứng chỉ lần đầu. Còn đối với gia hạn chứng chỉ thì không có nội dung này (bởi bản chất nội dung này nhằm chứng minh năng lực, kinh nghiệm công việc đáp ứng theo tiêu chí phân hạng khi xét chứng chỉ). 

Xin quý anh chị giải đáp thắc mắc này, tôi xin cảm ơn.

 

 

Câu trả lời

 1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 05-04-2023 06:33

  Đúng là thành phần hồ sơ khi gia hạn chứng chỉ hiện nay đang có bất cập ở chỗ các quyết định giao việc.

  Nếu bạn đọc kỹ từng câu từng chữ tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 76, Nghị định 15/2021/NĐ-CP: "Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành THEO NỘI DUNG ĐÃ KÊ KHAI". Chỗ này thực tế có người hiểu là: Nếu kê khai kinh nghiệm tiêu biểu trong đơn thì mới phải có QĐ giao việc kèm theo. Còn gia hạn chứng chỉ, nếu cá nhân không kê khai kinh nghiệm thì sẽ không phải gửi quyết định giao việc.

  Mặt khác, tại Mẫu số 01, Phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì có dòng ghi chú khi kê khai kinh nghiệm tiêu biểu là: "Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ củ hết hạn sử dụng/rách, nát/ bị thất lạc". Câu này đọc thì nhiều người sẽ hiểu là gia hạn chứng chỉ (sắp hết hạn sử dụng) thì không phải kê khai kinh nghiệm.

  Tuy nhiên, mình đã đọc dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì đoạn gia hạn này đang dự thảo vẫn phải kê khai kinh nghiệm. Mình nghĩ rằng, kinh nghiệm của cá nhân là cái chỉ có tăng thêm chứ không bao giờ bị mất đi. Do đó, nếu kinh nghiệm đã được xét rồi và đã được cấp chứng chỉ rồi thì việc gia hạn không nên xét lại kinh nghiệm nữa. Nhưng thực tế cũng có cái khó là trước đây quy định kinh nghiệm 1 kiểu, bây giờ quy định kinh nghiệm có sự thay đổi nên cần xét lại kinh nghiệm.

  Mình xin ví dụ: 5 năm trước quy định cứ trực tiếp giám sát 2 công trình cấp III thì được đề nghị hạng II. Nhưng bây giờ Nghị định 15/2021/NĐ-CP yêu cầu phải là GIÁM SÁT TRƯỞNG 2 công trình cấp III mới đạt. Do đó, kinh nghiệm cũ của 5 năm trước không đủ điều kiện để gia hạn chứng chỉ giám sát theo quy định mới bây giờ.

  Thôi theo mình thì bạn nên phối hợp với cơ quan cấp chứng chỉ, họ hướng dẫn ra sao thì bạn thực hiện như thế. Qua trao đổi thì mình thấy bạn cũng khá nhiều kinh nghiệm, bạn chỉ cần hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của họ là đủ điều kiện gia hạn chứng chỉ bạn đã có mà thôi.