Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Nổi bật
Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề TV giám sát Hạng II (Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ mạng thông tin liên lạc). Đến ngày 14/09/2023 thì chứng chỉ của Tôi hết hạn, theo như Tôi được biết thì thời gian thực hiện từ ngày hết hạn là 03 tháng kể từ ngày CC hết hạn. Để được gia hạn thì Tôi cần phải thi sát hạch bs 10 câu hỏi kiến thức pháp luật? trình tự thủ tục ntn ? 

Xin cảm ơn./.

Câu trả lời

  1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 23-10-2023 08:14

    Bạn hiểu như vậy là không đúng rồi.

    Việc gia hạn chứng chỉ được thực hiện TRONG THỜI HẠN 3 tháng (bây giờ Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa lại thành 6 tháng) TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HIẾT HIỆU LỰC. Sau thời điểm chứng chỉ hết hiệu lực thì phải thực hiện như cấp lần đầu.

    Tức là bạn phải làm hồ sơ, thi sát hạch gia hạn chứng chỉ trước khi chứng chỉ của bạn hết hiệu lực. Bây giờ chứng chỉ hành nghề của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Vì thế bạn bắt buộc phải thực hiện cấp chứng chỉ như đối với trường hợp cấp lần đầu.

    Trình tự thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu bạn có thể tham khảo ở bài viết NÀY.