Cchn kiến trúc-quy hoạch

Nổi bật
Cchn kiến trúc-quy hoạch

Mình có CCHN kiến trúc sư đã được cấp 2014, và hết hạn năm 2019. Các phần thiết kế công trình xd, và thiết kế quy hoạch xây dựng. Bằng đại học của mình là chuyên ngành: Quy hoạch đô thị. 
vậy giờ mình phải thực hiện cấp đổi như thế nào.

Câu trả lời

 1. Sathachchungchi.vn trả lời vào lúc 23-03-2023 08:45

  Theo mô tả của anh thì mình hiểu là anh đã được cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng; chứng chỉ được cấp năm 2014 và đến 2019 thì hết hạn. Bây giờ anh đang có nhu cầu đổi 2 loại chứng chỉ ấy. Xin tư vấn anh như sau:

  Đầu tiên anh phải xác định 2 chứng chỉ thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng là 2 chứng chỉ hoàn toàn khác nhau. CCHN kiến trúc được quy định bởi Luật Kiến trúc; CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định bởi Luật Xây dựng. Do đó, bây giờ đề nghị cấp chứng chỉ anh phải tách ra làm 2 bộ hồ sơ tương ứng với 2 chứng chỉ ấy. Anh thực hiện như sau:

  1. Đối với CCHN thiết kế kiến trúc

  Để gia hạn CCHN thiết kế kiến trúc anh đã có rất phức tạp; vì nó liên quan đến nội dung phát triển nghề nghiệp liên tục (tích điểm CPD). Để gia hạn được chứng chỉ đã cấp thì từ năm 2020 đến nay, anh phải tích được ít nhất 12 điểm CPD (3 năm, mỗi năm tích 4 điểm). Tóm lại là gia hạn rất khó khăn nên cách dễ nhất là anh đề nghị như cấp lần đầu. Anh đăng ký thi sát hạch CCHN kiến trúc sau cầm kết quả đạt yêu cầu về đề nghị các cơ quan cấp chứng chỉ cấp cho anh là nhanh nhất.

  Hướng dẫn về trình tự thực hiện, mình đã hướng dẫn rất chi tiết ở bài viết NÀY. Anh bấm vào để tham khảo. Nhiều người đọc bài viết đó và đã được cấp chứng chỉ rồi.

  Về chuyên môn của anh: Anh là kiến trúc sư ngành quy hoạch xây dựng. Chuyên môn này có phù hợp để cấp CCHN kiến trúc hay không thì còn tùy thuộc vào quá trình xét của Hội đồng cấp chứng chỉ nơi anh đề nghị.

  2. Đối với CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng

  Chứng chỉ cũ của anh đã hết hạn thì anh phải thực hiện như đối với trường hợp cấp lần đầu. Anh gửi hồ sơ đề nghị cấp CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền. Còn tùy vào nơi đó tổ chức sát hạch trước hay sát hạch sau mà yêu cầu hồ sơ là khác nhau:

  - Nếu tổ chức sát hạch trước thì anh gửi tờ khai đăng ký sát hạch đến cơ quan đó để được thi sát hạch; sau khi sát hạch xong anh cầm phiếu kết quả sát hạch về làm hồ sơ đề nghị. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ gồm những gì, như thế nào thì mình đã hướng dẫn ở các bài viết khác trên website này. Anh tìm đọc hoặc đọc bài NÀY.

  - Nếu tổ chức sát hạch sau thì anh gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xét hồ sơ đạt yêu cầu, họ sẽ tổ chức thi sát hạch và anh thi đạt yêu cầu thì họ sẽ cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng cho anh.

  Về chuyên môn: Anh là kiến trúc sư ngành quy hoạch xây dựng thì quá là phù hợp khi đề nghị CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng rồi.

  Mến chào anh và chúc anh sớm được cấp chứng chỉ.