CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Có nhiều bạn tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình di tích như thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, nếu chỉ có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Mà cần phải có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích phù hợp.

Ở bài này, xin cung cấp cho các bạn một số thông tin về loại chứng chỉ này.

1. Công trình di tích

Công trình di tích là công trình gắn với di tích lịch sử - văn hóa; theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, phân loại công trình theo công năng sử dụng (tại Phụ lục I) thì công trình di tích được liệt kê vào công trình văn hóa thuộc loại công trình Dân dụng.

2. Điều kiện khi hành nghề tu bổ di tích

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định: “Tổ chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân”

→ Như vậy, khi các bạn đảm nhận các chức danh chủ trì lập quy hoạch, chủ trì lập dự án, chủ trì tổ chức thi công (ở đây mình hiểu là chỉ huy trưởng công trường), giám sát thi công xây dựng các công trình, dự án về tu bổ di tích thì phải có chứng chỉ hành nghề về tu bổ di tích.

3. Các loại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích gồm 04 loại:

- Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

- Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

- Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Ngoài đơn đề nghị theo mẫu tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP và Ảnh màu, mỗi loại chứng chỉ cần có 2 điều kiện cụ thể như sau:

a) Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng.

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích.

c) Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng.

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích.

d) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích.

5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có nơi tên gọi là Sở Văn hóa và Thể thao).

6. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Hy vọng bài viết này cung cấp cho các bạn một số thông tin về năng lực khi các bạn tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình di tích.

 

Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách tương tác, bình luận, thi thử, hỏi đáp; hỗ trợ được gì các bạn, chúng mình rất sẵn lòng.

Thân ái,

Sathachchungchi.vn

0 bình luận

Thẻ