CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

 

Thực tế cho thấy, có nhiều bạn chưa nghiên cứu sâu quy định về chứng chỉ, dẫn đến thắc mắc là không biết với bằng cấp của mình thì được đề nghị những loại chứng chỉ nào??

 Việc này đã được quy định rõ tại Điều 67, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trích Điều 67, Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

1. Khảo sát xây dựng:

a) Khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan;

b) Khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

3. Thiết kế xây dựng:

a) Thiết kế kết cấu công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm các công trình khai thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, đê điều);

b) Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt;

c) Thiết kế cấp - thoát nước công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp - thoát nước,

d) Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ: chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình ngầm và mỏ;

đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình giao thông;

e) Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp nước, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng;

g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.

4. Giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

5. Định giá xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

----------------------

 

Như vậy, mỗi loại chứng chỉ hành nghề đã quy định về các chuyên ngành phù hợp.

Có một số đoạn ghi khá rõ ràng về bằng cấp nên không có gì phải bàn. Tuy nhiên, có thể do người viết quy định không thể liệt kê các chuyên ngành, bằng cấp theo thực tế (vì quá nhiều ngành, chuyên ngành) nên họ có câu rất mở ở đoạn cuối. Các bạn cứ để ý mà xem, thường sẽ có câu chuyên ngành... “có liên quan”. Nhưng thế nào là “có liên quan” thì nhiều khi chưa rõ ràng.

Thông thường, khi bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ; sẽ có Hội đồng xét cấp chứng chỉ tổ chức họp để xét, đánh giá hồ sơ của các bạn; trong Hội đồng thường sẽ có các chuyên gia về các chuyên ngành để đánh giá; một số trường hợp họ sẽ căn cứ trên BẢNG ĐIỂM đào tạo của các bạn. Tức là dựa vào bảng điểm để đánh giá chuyên môn của bạn có phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang đề nghị hay không? Nếu trong bảng điểm của mình có nhiều môn học “có liên quan” tới lĩnh vực mà mình đang đề nghị cấp chứng chỉ, thì có thể họ sẽ đánh giá là phù hợp và ngược lại.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các bạn có thể để lại comment bên dưới bài viết, mình sẽ trao đổi thêm với các bạn trên cơ sở quy định của pháp luật và hiểu biết cá nhân mình.

Thân ái,

Sathachchungchi.vn

0 bình luận

Thẻ