ĐIỀU KIỆN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

ĐIỀU KIỆN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

ĐIỀU KIỆN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI ĐỀ NGHỊ CẤP CCHN

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

Gồm 02 điều kiện:

1. Điều kiện chung

Theo Điều 66, Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Về điều kiện cụ thể

Tùy theo lĩnh vực, hạng chứng chỉ bạn đề nghị mà có yêu cầu, điều kiện cụ thể khác nhau. Nhìn chung dựa vào 02 yếu tố:

(1). Chuyên môn của bạn có phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang đề nghị cấp chứng chỉ hay không? (Chỗ này đã có bài viết về chuyên môn phù hợp - các bạn có thể tìm đọc để hiểu thêm về chuyên môn của mình có phù hợp hay không).

(2). Kinh nghiệm của mình về lĩnh vực đang định đề nghị

Tùy theo hạng chứng chỉ (hạng I, hạng II, hạng III) mà yêu cầu kinh nghiệm là khác nhau. Các bạn đọc ở các Điều, Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

- Điều 68: Về chứng chỉ khảo sát xây dựng.

- Điều 69: Về chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Điều 70: Về chứng chỉ thiết kế xây dựng

- Điều 71: Về giám sát thi công xây dựng.

- Điều 72: Về định giá xây dựng.

- Điều 73: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Nếu các bạn chưa có thời gian để đọc, thì nhớ cơ bản đại khái là thế này:

- Đối với hạng III: Các bạn chỉ cần tham gia các công việc phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.

- Đối với hạng II: Các bạn phải có kinh nghiệm chủ trì, chủ nhiệm hoặc giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường của ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III (đối với lĩnh vực thiết kế thì tham gia thiết kế 03 công trình cấp II cũng được).

- Đối với hạng I: Các bạn phải có kinh nghiệm chủ trì, chủ nhiệm hoặc giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường của ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

Đọc Điều 76, Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Xin tóm tắt lại những ý chính như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP);

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung.

- Bằng cấp của mình.

- Chứng chỉ hành nghề đã được cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề.

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của các công trình, dự án đã kê trong đơn hoặc văn bản xác nhận công việc của chủ đầu tư.

- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch từ trước. (Lưu ý: Kết quả sát hạch chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày sát hạch).

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề

Ở đây hiểu là cấp lại do bị mất, bị hư hỏng hoặc bị sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng

- Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề

Nếu muốn bổ sung thêm các lĩnh vực khác. Thành phần hồ sơ các bạn cứ chuẩn bị như đối với trường hợp cấp lần đầu (theo Mục 1, Phần II).

Nếu có vấn đề chưa rõ, các bạn có thể để lại comment bên dưới bài viết.

Thân ái,

Sathachchungchi.vn

0 bình luận

Thẻ