MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

 

TT

Nội dung

Quy định cũ

Quy định mới tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP

1

Miễn chứng chỉ

Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm..........

Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

(1) Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

(2) Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

(3) Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.

2

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu

Chỉ có loại: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình

3

Chứng chỉ hành nghề Thiết kế cơ - điện công trình

Thiết kế cơ - điện công trình

Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)

(Tuy nhiên hiện nay có bất cập là không có loại chứng chỉ thiết kế đường dây và TBA riêng; bộ câu hỏi sát hạch cũng không có phần thiết kế ĐZ và TBA)

Phần này phải chờ các văn bản hướng dẫn tiếp theo hoặc trả lời của Bộ XD.

4

Chứng chỉ hành nghề  Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ

Không quy định

Có quy định

5

Chứng chỉ hành nghề  thiết kế xây dựng công trình giao thông

Không chia nhỏ các lĩnh vực

Chia nhỏ làm 4 lĩnh vực thiết kế gồm:

- Đường bộ

- Đường sắt

- Cầu - hầm

- Đường thủy nội địa - hàng hải

6

Chứng chỉ hành nghề  thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Không chia nhỏ lĩnh vực

Chia nhỏ làm 02 lĩnh vực là:

- Cấp nước - thoát nước

- Xử lý chất thải rắn

7

CCHN thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Không chi tiết loại công trình

CCHN thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

8

CCHN quản lý dự án

Chưa cụ thể

Chia làm 03 lĩnh vực cụ thể gồm:

- QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

 

Update ngày 19/10/2021:

Về chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)

Như vậy, câu hỏi đặt ra là: Có loại chứng chỉ thiết kế đường dây và trạm biến áp hay không? Hay nói cách khác, làm chủ trì thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cần chứng chỉ hành nghề hay không? Và nó là loại chứng chỉ gì?

Theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì không có quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cũng như chức danh chủ trì thiết kế công trình này. Vì vậy, các bạn có thể nghiên cứu các quy định khác liên quan đến điều kiện hoạt động điện lực do Bộ Công thương quy định.

 

Nếu có vấn đề chưa rõ, các bạn có thể để lại comment bên dưới bài viết

Thân ái,

Sathachchungchi.vn

0 bình luận

Thẻ