MỘT SỐ SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

MỘT SỐ SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

MỘT SỐ SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

Theo mình thấy, nhiều bạn làm đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn có một số chỗ sai sót, chưa chính xác, chưa phù hợp theo quy định. Ở bài này, mình sẽ chỉ ra một số sai sót thường gặp để các bạn biết và lưu ý.

Đầu tiên cái đơn đề nghị nó phải đúng mẫu và đầy đủ nội dung. Các bạn lên mạng down Đơn đề nghị ở Mẫu số 01, Phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Copy đơn về Word rồi bắt đầu kê khai các nội dung trong đơn.

Có 3 sai sót hay gặp trong quá trình làm đơn như sau:

1. Kê sai loại, cấp công trình, dự án nhóm nào

Trong đơn, bạn phải kê khai kinh nghiệm tương ứng với lĩnh vực mà bạn đề nghị. Sai sót thường gặp của cá nhân là:

- Kê sai loại công trình

- Kê sai cấp công trình

- Kê sai dự án nhóm (nhóm A, B, C)

- Kê thiếu thông tin về công trình hoặc dự án. Ví dụ đề nghị lĩnh vực QLDA thì bạn phải kê thêm đó là dự án nhóm nào để cơ quan cấp xem xét, đánh giá. Nhiều bạn chỉ kê khai loại công trình và cấp công trình. Nên ko đủ cơ sở để đánh giá năng lực theo các tiêu chí đã quy định.

Tốt nhất là các bạn kê đầy đủ các thông tin của công trình/dự án mà bạn đã làm.

Về loại công trình, loại dự án thì nhiều bạn đã biết. Nhưng nhiều khi chưa biết chính xác nó là nhóm gì, cấp mấy?

Giải pháp là:

- Đi tìm Quyết định phê duyệt dự án → trong ấy thường sẽ nói thông tin về dự án nhóm gì.

- Đi tìm Quyết định phê duyệt thiết kế → trong ấy thường sẽ nói thông tin về loại và cấp công trình.

- Nếu ko tìm được các quyết định phê duyệt của dự án/công trình đó thì các bạn kê khai tương đối theo các văn bản hướng dẫn liên quan. Ví dụ:

+ Để biết nó là dự án nhóm gì thì tra Điều 7, 8, 9, 10, Luật Đầu tư công năm 2019.

+ Để biết nó là công trình cấp mấy thì tra ở Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình; nay được thay thế bởi Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.

2. Kê chưa chính xác chức danh/nội dung công việc thực hiện

Nhiều bạn kê chức danh/ công việc là Trưởng phòng, phó phòng, Phó Giám đốc, Phó chỉ huy trưởng, Phó Giám đốc QLDA,... các bạn kê các chức danh như vậy không đúng các chức danh trong quy định về điều kiện xét cấp CCHN. Dẫn đến khó khăn trong quá trình đánh giá kinh nghiệm của các bạn.

Để kê đúng và chính xác, các bạn phải lấy những chức danh/Công việc theo đúng tiêu chí để cấp CCHN. Ví dụ:

- Đề nghị lĩnh vực khảo sát thì kê là: Chủ nhiệm khảo sát (nếu bạn đã có chứng chỉ và đã làm chủ trì rồi) hoặc tham gia khảo sát; có thể ghi thêm địa chất hoặc địa hình tùy theo lĩnh vực bạn đề nghị.

- Đề nghị lĩnh vực thiết kế quy hoạch thì kê là: Chủ nhiệm hoặc chủ trì lập thiết kế QHXD/ tham gia thiết kế lập QHXD.

- Đề nghị lĩnh vực thiết kế thì kê một trong các chức danh, công việc sau: Chủ nhiệm thiết kế (hoặc thẩm tra)/ Chủ trì thiết kế (hoặc thẩm tra)/ Tham gia thiết kế (hoặc thẩm tra). (tùy thuộc kinh nghiệm của bạn). Có thể ghi thêm phần việc mà bạn làm. Ví dụ: Tham gia thiết kế phần kết cấu/ phần cơ - điện/ phần cấp - thoát nước,...

- Đề nghị lĩnh vực giám sát thì kê một trong các chức danh, công việc sau: Giám sát trưởng/ Chỉ huy trưởng/ Chủ trì thiết kế hoặc Tham gia thiết kế/ Tham gia thi công/ Tham gia giám sát; có thể ghi thêm công việc mà bạn thực hiện. Ví dụ: công tác xây dựng hay công tác lắp đặt thiết bị.

- Đề nghị lĩnh vực định giá xây dựng thì kê một trong các chức danh, công việc sau: Chủ trì/ Tham gia 1 trong 7 công việc về quản lý chi phí. 7 công việc về quản lý chi phí gồm các công việc gì thì các bạn đọc ở Khoản 1, Điều 72, Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Đề nghị lĩnh vực quản lý dự án thì kê là: Giám đốc QLDA hoặc cán bộ tham gia QLDA.

3. Nội dung đề nghị ở cuối đơn chưa chính xác lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

Nhiều bạn đề nghị lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề chưa chính xác theo loại chứng chỉ hành nghề.

Ví dụ: Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực. Thì ở đơn các bạn chỉ đề nghị Dân dụng và Công nghiệp; hoặc có bạn chỉ đề nghị mỗi cái đuôi Hạ tầng kỹ thuật.

Để viết đúng lĩnh vực đề nghị thì bạn phải xem có những loại chứng chỉ hành nghề nào. Các bạn viết đúng câu chữ như thế. (các loại chứng chỉ và lĩnh vực hoạt động xem ở Phụ lục VI, Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Hoặc xem bài viết ở ĐÂY.

Hoặc ở đây mình đã làm sẵn các đề ôn tập, thi thử sát hạch theo từng loại chứng chỉ rồi. Các bạn cứ chép đúng câu chữ như vậy vào đơn đề nghị là được (trừ mấy đề sát hạch về gia hạn). Nhớ phải đánh thêm cả hạng chứng chỉ mà bạn đề nghị (hạng I hay hạng II hay hạng III). Ví dụ thế này là chuẩn:

Đề nghị:

- Thiết kế kết cấu công trình: Hạng III;

- Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 Đó là 3 sai sót thường gặp trong quá trình làm đơn đề nghị cấp CCHN. Các bạn làm đơn đề nghị thật chính xác câu chữ, trình bày dễ nhìn, đúng thể thức văn bản thì người đọc hồ sơ của bạn họ cũng sướng con mắt hơn. Phỏng các bạn?

 Thân ái,

Sathachchungchi.vn

1 bình luận

sayruoudhxd 15-03-2022

Bài viết chất lượng!

Thẻ